Gołdapska Góra 2019

Odwiedziny okolic Gołdapi.
Śniegu co niemiara, zabawy też!

Był też baobab. Na szczęście nieduży 😉

I jeszcze filmów garść. Pierwszy mój, resztę załoganci z Ukrainy ukręcili.


Więcej zdjęć